Výměna a vrácení zboží

Při uzavření kupní smlouvy na dálku (nákup v internetovém obchodě), má kupující podle občanského zákoníku právo oznámit odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do 14 od převzetí zboží. Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

Zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, čisté, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.), pokud možno v původním obalu. Pokud nebude vráceno v originálním obalu, dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu.

Zboží pošlete nejpozději do čtrnácti dnů od oznámení (do tohoto data musí být zboží doručeno zpět) na adresu: Polní 1043/ 12b, 735 42 Těrlicko. Připojte vždy průvodní dopis.

Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Zboží nezasílejte na dobírku. Podle obchodních podmínek je možné zaslat odstoupení od smlouvy na email info@lemama.cz a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží a zboží odeslat prodávajícímu do čtrnácti pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu.

Při vrácení objednaného zboží, je zákazníkovi vrácena kupní cena zboží formou převodu na bankovní účet nejpozději do 14 od odstoupení od smlouvy. Při odstoupení od smlouvy jsou podle zákona účtovány skutečně vynaložené náklady spojené s výměnou či vrácením zboží. POZOR! zboží na zakázku vracet nelze.

Požadujete-li výměnu zboží za jiné, bude vám k zásilce s vyměněným zbožím připočteno poštovné dle hodnoty zboží, případně i doběrečné.

Reklamace

V případě doručení poškozených produktů, je možné reklamaci uplatnit do 24 hodin (1 den) ode dne doručení zásilky. V případě poškozených produktů, které budou nahlášeny po této lhůtě bohužel nelze akceptovat reklamaci na fyzické poškození. Vyřízení reklamace výrazně urychlí pořízení fotodokumentace poškozeného zboží i balíku. Do předmětu zprávy prosím vždy uveďte číslo objednávky případně faktury.

Reklamované zboží nám můžete poslat balíkem na adresu: Polní 1043/ 12b, 735 42 Těrlicko. Pro rychlé vyřízení reklamace dodejte se zbožím doklad prokazující jeho koupi (kopie faktury). Připojte vždy průvodní dopis.

Důležité upozornění: Na dárky, které jsou poskytovány k výrobkům zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele a tedy u nás reklamovat.

Lhůta pro vyřízení reklamace

Reklamace spotřebitele bude vyřízena podle občanského zákoníku nejpozději do třiceti (30) dnů od jejího podání.

Ke stažení